Two men at Paros island, Greece, 2009. Photo by Ilias Antoniou.

Paros, GR, 2009

Women at streets of Ano Syra, Syros, Greece, 2012. Photo by Ilias Antoniou.

Syros, GR, 2012

Man walking with three children on street of Athens, 2009. Photo by Ilias Antoniou.

Athens, GR, 2009

Men and donuts trailer in Volos, Greece, 2012. Photo by Ilias Antoniou.

Volos, GR, 2012

Boy on boat at Paros island, Greece, 2009. Photo by Ilias Antoniou.

Paros, GR, 2009

Boy playing with football in Cannes, France, 2010. Photo by Ilias Antoniou.

Cannes, FR, 2010

Man with guitar, man with suit and a child, Athens, Greece, 2009. Photo by Ilias Antoniou.

Athens, GR, 2009